Disclaimer

Vrij Zijn heeft de informatie op deze website zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. We streven ernaar alle informatie zo actueel, correct en betrouwbaar mogelijk te maken. Desondanks kunnen we niet garanderen dat alle informatie op de site in alle gevallen correct of volledig is. Vrij Zijn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website geplaatste informatie. Vrij Zijn behoudt zich het recht voor om de informatie op haar website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Op deze site staan verwijzingen en/of links naar andere websites die niet door Vrij Zijn worden beheerd. Vrij Zijn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie op dergelijke websites.

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logos, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij Vrij Zijn tenzij anders vermeld.

Het is toegestaan om teksten en informatie van deze website te gebruiken voor niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat Vrij Zijn als bron wordt vermeld. Foto’s en video’s op de website mogen niet zonder toestemming vooraf worden gebruikt. Voor toestemming kunt u zich wenden tot Anderson Farah, email: info@andersonfarah.eu

Privacy-verklaring

Vrij Zijn gaat zorgvuldig om met de gegevens van haar websitebezoekers. We houden ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Wij verwerken alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze diensten.

A.F. Vrij Zijn Theater A.F. Vrij Zijn Theater, gevestigd aan Madame Curiestraat 2a 1821 BM Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.vrijzijntheater.nl

Madame Curiestraat 2a

1821 BM Alkmaar

+31 652 472 413

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

A.F. Vrij Zijn Theater verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– IP-adres
– zonodig: nieuwsbrief-ontvang

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@andersonfarah.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

A.F. Vrij Zijn Theater verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– A.F. Vrij Zijn Theater analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

A.F. Vrij Zijn Theater neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van A.F. Vrij Zijn Theater) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

A.F. Vrij Zijn Theater bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De door jou verstrekte gegevens bewaren wij zolang als nodig is voor de door jou beoogde relatie met ons.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

A.F. Vrij Zijn Theater verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

A.F. Vrij Zijn Theater gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. A.F. Vrij Zijn Theater gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door A.F. Vrij Zijn Theater en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@andersonfarah.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. A.F. Vrij Zijn Theater wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

A.F. Vrij Zijn Theater neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@andersonfarah.eu

 

Facebook, Twitter en Instagram

Op deze website zijn knoppen opgenomen van Facebook, Twitter en Instagram als onderdeel van de site. Via deze knoppen worden geen cookies van Facebook, Twitter of Instagram geplaatst.

 

Beveiliging

De gegevens die je invult op een webformulier worden verstuurd via een beveiligde verbinding (SSL)

 

Links naar andere websites

Op de website tref je een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door die organisaties.