Het werk dat de instelling doet

De Stichting Libertate is een instelling waarvan ten minste 90% van de uitgaven het algemeen nut dienen. Dit wordt onder meer gedaan door het creëren en uitvoeren van producties waarbij vaak het script zelf wordt geschreven. Op dit moment gaat de stichting uit van drie producties per jaar.

  1. een karakter stuk,
  2. een jaarlijks historisch spektakel en
  3. een familievoorstelling.

Daarbij is de historische productie belangrijk omdat daarvoor gedegen historisch onderzoek wordt gedaan en het publiek op de hoogte wordt gebracht van de geschiedenis van Alkmaar. Het is nadrukkelijk beleid dat kinderen uit gezinnen die het niet breed hebben kunnen meedoen aan voorstellingen en evenementen. Ook is er beleid ten aanzien van ouderen en vluchtelingen om ook hen in de gelegenheid te stellen voorstellingen bij te wonen.

De manier waarop de instelling geld werft

Door verhuur zonder winstoogmerk tracht de Stichting cultuur te bevorderen en in eigen kosten te voorzien. Daarnaast werft de stichting gelden van vrienden, beste vrienden, sponsoren en subsidies. Dit alles teneinde in de producties inclusief promotie te kunnen voorzien.

Het beheer van het vermogen van de instelling

Het vermogen wordt beheerd door een penningmeester die voorziet in de benodigde rapportage.

De besteding van het vermogen van de instelling

Het bestuur hanteert geen beloningsbeleid. Het bestuurswerk betreft in alle gevallen vrijwilligerswerk.  De kosten die gemaakt worden zijn gericht op kosten voor de producties inclusief promotie, gage voor professionele acteurs, kostuums, licht en geluid, decors en rekwisieten.

De benodigde horeca exploitatie voor deze stichting zonder winstoogmerk is ondergebracht bij een derde partij.

Samenwerking

  • Basis onderwijs (presentaties, rondleiding, voorstellingen)
  • Middelbaar onderwijs (presentaties, rondleiding, voorstellingen)

  • Functioneren als erkend leerbedrijf voor alle disciplines die in een theater voorkomen ter ondersteuning van het middelbaar en hoger beroepsonderwijs.