Missie

De missie van de Stichting Libertate zijn is het met elkaar verbinden van mensen. Door mensen ongeacht leeftijd of sociale afkomst van elkaar te laten leren, door mensen zichzelf te laten ontwikkelen op cultureel vlak alsmede zelfvertrouwen en saamhorigheid te stimuleren. Zodat mensen elkaar accepteren en met respect behandelen. De stichting maakt cultuuroverdracht mogelijk en interesseert mensen voor de historie van Alkmaar. Zij creëert mogelijkheden om met scholen interactief samen te werken en leerlingen kunst te laten beleven. Daarbij ziet de stichting er op toe dat kinderen uit gezinnen die het niet breed hebben ook de mogelijkheid geboden worden om aan de culturele evenementen deel te nemen.

Doelstelling

De Stichting Libertate stelt zich ten doel om de geschiedenis, tradities en kunst van verschillende bevolkingsgroepen levend te houden. Dit wordt onder meer gedaan door het verzorgen van theaterproducties en het organiseren van culturele en sociaal-culturele evenementen. Hierbij ligt de nadruk op de jeugd waarbij de producties en evenementen professioneel worden opgezet.